Otrivin Duo Neusspray fles

UNIEKE FORMULE VOOR VERSTOPTE EN LOOPNEUS

Otrivin Duo
Duo Xylometazoline HCI
Ipratropium Br 0,5/0,6 mg/ml

De eerste en enige neusspray voor een dubbele werking bij neusverkoudheid.

Otrivin Duo

Otrivin Duo opent je verstopte neus snel en vermindert je loopneus.

 • Hoe het werkt

  Hoe het werkt

  In tegenstelling tot andere neussprays, is Otrivin Duo een geneesmiddel met twee werkzame bestanddelen, werkzaam tegen een verstopte neus en loopneus en bevat 2 actieve ingrediënten, Xylometazoline hydrochloride en Ipratropium bromide. Ten eerste deblokkeert xylometazoline uw neus door zwelling van de slijmvliezen te verminderen. Ten tweede, werkt Ipratropiumbromide rechtstreeks op de cellen die overmatig slijm produceren om een loopneus te verminderen.

  Wie, wat, wanneer

  Otrivin Duo is voor volwassenen boven de 18 jaar.

 • Hoe moet u het gebruiken

  Hoe moet u het gebruiken

  Otrivin Duo Neusspray dienst als volgt te worden toegediend: spray 1 tot 3 keer per dag in elk neusgat. Er moet tenminste 6 uur tussen 2 opeenvolgende dosissen zitten. Gebruik niet meer dan 3 verstuivingen achter elkaar in elk neusgat.

  Uitgebreide instructies:

  Snuit altijd uw neus voordat u de neusspray gebruikt.
  Verwijder het beschermkapje.
  Knip de tuit niet. De doseerspray is klaar om op te laden voor gebruik.
  Voor de eerste toediening het pompje opladen door 4-maal te pompen. Daarna zal het pompje normaal opgeladen blijven tijdens perioden van regelmatige dagelijkse behandeling. Als de spray niet wordt uitgestoten bij het indrukken, of als het product meer dan 6 dagen niet gebruikt is geweest; moet het pompje opnieuw worden opgeladen door 4 maal te pompen net als voor de eerste toediening.
  Houd het flesje rechtop.
  Buig uw hoofd licht voorover.
  Sluit één neusgat af door uw vinger tegen de zijkant van uw neus te drukken en stop het boveneinde van de spray in het andere neusgat. Druk snel op het pompje terwijl u via de neus inademt.
  Herhaal deze handeling voor het andere neusgat.
  Het effect treedt na 5 tot 15 minuten op.
  Vermijd het verstuiven van Otrivin Duo in of rond de ogen.

 • Productinformatie

  Productinformatie

  Wanneer kunt u het gebruiken

  Voor volwassenen ouder dan 18 jaar. Otrivin Duo wordt gebruikt voor de behandeling van neusverstopping met loopneus (rinorroe) bij
  neusverkoudheid.

  Voorzorgsmaatregelen

  Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit middel gebruikt, als u lijdt aan:

  · een hartziekte
  · verhoogde bloeddruk
  · diabetes
  · een overactieve schildklier (hyperthyroïdie)
  · moeilijkheden bij het urineren en/of een vergrote prostaatklier
  · gesloten hoek glaucoom
  · neiging tot bloedneuzen
  · darmobstructie (dunne darm)
  · mucoviscidose (begint meestal op de kinderleeftijd met taai slijm, bindweefselwoekering en cystevorming in allerlei orgaansystemen (cystische fibrose))
  · een goedaardig gezwel aan de bijnieren (feochromocytoom) dat hoge hoeveelheden adrenaline en noradrenaline vrijstelt of als u bijzonder gevoelig bent voor adrenaline en noradrenaline, aangezien u dan duizeligheid, beven, verhoogde hartslag, verhoogde bloeddruk en slapeloosheid kan ervaren.

  Onmiddellijke overgevoeligheid (allergische reactie) kan optreden. Dit kan waargenomen worden als jeukende rode huiduitslag met ontsteking van de huid (netelroos), moeilijkheden met ademhalen en spreken, moeilijkheden met slikken door zwelling van de lippen, het aangezicht of de keel. Deze symptomen kunnen individueel of gecombineerd optreden in geval van een ernstige allergische reactie. Als dit gebeurt, STOP dan onmiddellijk met het gebruik van Otrivin Duo (zie rubriek 4). Otrivin Duo mag niet meer dan 7 opeenvolgende dagen gebruikt worden. Als de symptomen aanhouden, raadpleeg dan een dokter. Langdurig en excessief gebruik kan het verstopte gevoel in de neus doen terugkeren of verergeren en kan leiden tot zwelling van het neusslijmvlies. Vermijd het verstuiven van Otrivin Duo in of rond de ogen. Als dit gebeurt, reinig de ogen dan grondig met water. Uw zicht kan tijdelijk wazig worden en de ogen kunnen geïrriteerd, pijnlijk en rood zijn. Als dit gebeurt, neem dan contact op met uw arts voor advies. Gesloten hoek glaucoom kan ook verergeren.

  Kinderen en jongeren tot 18 jaar

  Het gebruik van Otrivin Duo bij kinderen en adolescenten onder de 18 jaar is niet aangeraden door een gebrek aan voldoende documentatie over veiligheid en doeltreffendheid.

  Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?  

  Gebruikt u naast Otrivin Duo nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker. Het is vooral belangrijk dat u het volgende vermeldt:

  · Monoamine oxydase inhibitoren (gebruikt voor de behandeling van depressie). Als u deze neemt of de afgelopen 2 weken heeft ingenomen kunnen gevaarlijke verhogingen van de bloeddruk optreden.
  · Tricyclische of tetracyclische antidepressiva (als u deze neemt of de afgelopen 2 weken heeft ingenomen);
  · Geneesmiddelen gebruikt voor reisziekte (geneesmiddelen die anticholinerge stoffen bevatten);
  · Geneesmiddelen gebruikt bij darmaandoeningen (vooral degene tegen abnormale motiliteit) (geneesmiddelen die anticholinerge stoffen bevatten);

  Als u één van de hierboven vermelde geneesmiddelen gebruikt, raadpleeg dan uw arts voordat u Otrivin Duo gebruikt.

  Zwangerschap en borstvoeding

  Otrivin Duo mag niet worden gebruikt tijdens de zwangerschap tenzij uw arts het u aanraadt.
  Tijdens de borstvoedingsperiode mag Otrivin Duo niet worden gebruikt tenzij uw arts beslist dat de voordelen opwegen tegen het mogelijk gevaar voor het kind.

  Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding?
  Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.

  Rijvaardigheid en het gebruik van machines
  Visuele stoornissen (waaronder wazig zicht en verwijding van de pupil), duizeligheid en vermoeidheid zijn gerapporteerd bij gebruik van Otrivin Duo. Als u hiervan last heeft, vermijd dan om met de auto te rijden, machines te besturen of deel te nemen aan activiteiten waar deze symptomen uzelf of anderen in gevaar brengen.

  Zoals bij andere soortgelijke middelen kan Otrivin bij daarvoor gevoelige personen slaapstoornissen, duizeligheid en beverigheid veroorzaken. Raadpleeg uw arts als dergelijke verschijnselen erg hinderlijk worden. Zoals met andere middelen die zwelling van het neusslijmvlies doen verminderen, mag niet gedurende lange tijd aan een stuk door gebruikt worden. Langdurig of overmatig gebruik kan ‘rebound’ verstopping veroorzaken (rebound: het terugkeren van de verschijnselen van de aandoening in versterkte mate). Wanneer er na een week geen verbetering optreedt, neem dan contact op met uw arts. Contact met de ogen en mond vermijden. U mag de aanbevolen dosis, vooral bij kinderen en ouderen, niet overschrijden.

  Dit is een geneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter. Niet te gebruiken onder 18 jaar.

  Download productinformatie

 • Veel Gestelde Vragen